X2X Official

Đây là kênh Youtube chính thức của nhóm X2X. Nhóm bao gồm 4 thành viên Phát Hồ, Sinike (Trần Chí Thiện), Jokes Bii (Quốc Anh), DinhLongTại đây, chúng ta và t...

Found here: https://www.youtube.com/channel/UC6xKiOHrkp4dd25S2QyfCWw

Tags

Channel videos

© 2018 boardviral.com. Imprint, All rights reserved.