VOA Tiếng Việt

VOA là dịch vụ phát sóng đa truyền thông của Mỹ, phổ biến thông tin bằng hơn 40 ngôn ngữ. Các chương trình truyền hình của VOA Tiếng Việt trên mạng Internet ...

Found here: https://www.youtube.com/channel/UCRdD55JrlRDzHeec3bKrH4g

Tags

Channel videos

© 2018 boardviral.com. Imprint, All rights reserved.